۲۰ بهمن ۱۳۹۰


دیشب در خانه یک زن یائسه پایان نامه من متولد شد....شهری با آدمهای هم قد ،شهری با آدمهای پروکروستسی....آدمهای مجسمه ای...و شاید آدمهای تمام فلزی...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر