۲۰ بهمن ۱۳۹۰

موهایم را امروز رنگ کردم...مامان میگوید چقدر خوب شد، مثل پیرزنهایی شده بودی که حنا میزنند و هزار رنگ میشود موهایشان... من همان موهای هزار رنگ نارنجی ام را بیشتر دوست داشتم...ولی از آنجا که آدم تنوع طلبی هستم و از هر تغییری استقبال میکنم،به سرعت هرچه تمامتر با رنگ جدید موهایم کنار می آیم ،حتی لذت هم میبرم...به این فکر میکنم که رژ قرمز به موهای جدیدم می آید....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر