۰۵ اسفند ۱۳۹۲

یک جاهایی باید پشت کنی به یک سری آدم‌‌ها و بروی،نه پاهایت بلرزد نه لحظه‌ای شک کنی،باید فقط بروی.این درستترین تصمیم است...
حتی اگر بعدا پشیمان شدی...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر