۲۰ بهمن ۱۳۹۰

عصر یک روز نسبتاً زمستانی در دفتری پر از مونیتورهای خاک گرفته که مرداس و طهمورث و شهرزاد و کاوه و یک سری آدمهای دیگر در آنها جولان می دهند...تو را از کی و کجا پرتت کرده اند این میان؟
یک شپرسون زشت پشمالو اینجاست که هر کجا پا میگذاری انگار به قلمرو او وارد شدی،همه جا پر است از کرکهای زرد خاکستری یک موجود دوست نداشتنی...اینجا همه ی آدمها اینجوریند...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر