۱۹ دی ۱۳۹۱

نمی دونم دوازده طبقه کافیه که آدم برسه همه ی زندگیشو مرور کنه و برسه به اولش...اول ِ اولش...با اکتساب این ارتفاع و در نظر گرفتن جاذبه زمین و مرور بیست و هشت سال ِ زندگیم فک کنم باید چند طبقه برم بالاتر...